top of page

הביטחון האישי בתחתית.

מעל ל-200 אלף תושבים, 6 ניידות, 400 קריאות ביממה (16 קריאות בשעה).

האם כל אלו גורמים לתושבי ב"ש להצהיר על תחושות ביטחון אישי נמוכות כל כך?


יותר מ-15% מהתושבים הצהירו על חוסר בתחושת ביטחון כללית באזור המגורים, יותר מ-16% הצהירו כי הם חוששים להיפגע מאלימות באזור המגורים ומעל ל-37% הצהירו כי הם חוששים ללכת לבדם בחשיכה באזור המגורים.


בשאלון אחר, נשאלו תושבי העיר האם הם חושבים כי באופן כללי, יש להיזהר מאחרים. גם בנושא זה, נמצאת ב"ש במקום לא טוב, כאשר 57% מתושביה ענו כן.


מבירור שביצענו מול הרשות נמצא כי נתוני הלמ"ס מצביעים על הבעיה אך לא על עומקה - סקרים פנימיים שקיימה עיריית ב"ש מראים על בעיות ביטחון אישי גדולות עוד יותר.צפייה 10 תגובות

Comentários


באר שבע - 211 אלף תושבים, 6 ניידות

bottom of page