top of page
 • מה המטרה של האתר?
  להנגיש את מירב הנתונים הרשמיים הזמינים לציבור הרחב ועוסקים ברשויות מקומיות ולאפשר השוואה בין רשויות מקומיות שונות.
 • נתונים של אלו ערים מופיעים באתר ומדוע דווקא הן?
  באתר מופיעים נתונים של 16 הערים הגדולות בישראל אשר להן זמינים כלל הנתונים. הלמ"ס בודק חלק מהנתונים במספר מצומצם של רשויות מקומיות. למשל: נתוני הסקר החברתי מתפרסמים רק על רשויות המונות מעל ל-100,000 תושבים. בעתיד נבחן את הרחבת מאגר הנתונים באתר למספר גדול יותר של רשויות ושל נתונים.
 • מדוע הנתונים שבאתר חשובים?
  הנתונים אודות הרשויות המקומיות בתחומים שונים חיוניים להבנת מצבה של הרשות, והם מאפשרים שיח מבקר ובונה המבוסס על עובדות.
 • למי מיועד הכלי?
  לכולם. תלמידים בשיעור אזרחות, חוקרי מדיניות, עיתונאים, הורים, מורים, פעילים חברתיים, מקבלי ההחלטות ברשות, ועוד.
 • אלו נתונים מופיעים בכלי?
  בשלב ההפעלה הניסיונית (שלב הפיילוט) עשינו מאמצים לרכז באתר כמה שיותר מהנתונים הזמינים לציבור. עם זאת, בחלק מהתחומים בחרנו שלא לכלול נתונים מסוימים כדי לפשט את השימוש באתר. אנו ממשיכים לעבוד על שיפור האתר בכל עת, ונשמח לשמוע מה לדעתכם חסר בו. אנא פנו אלינו בכל הערה או שאלה:
 • מה המקורות של הנתונים?
  - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). - התמונה החינוכית - שקיפות בחינוך - נתוני משרד החינוך.
 • למה ישנם נתונים רבים משנת 2021?
  הנתונים המופיעים באתר הינם העדכניים ביותר שפורסמו ע"י הגורמים השונים. ישנם נתונים שמתעדכנים אחת לשנה (לדוגמה: נתוני חינוך שמקורם באתר "שקיפות בחינוך") וישנם נתונים אחרים המתעדכנים באופן ספורדי (לדוגמה: נתונים שמקורם בקובץ הרשויות בלמ"ס). אנו עורכים סקירות תקופתיות ומחפשים נתונים חדשים ומעודכים בכדי לעדכן את האתר.
 • אילו נתונים אינם מופיעים באתר?
  - נתונים שלא נוצרו על ידי גופים ממשלתיים. - נתונים שלא פורסמו לציבור הרחב (האתר לא מכיל נתונים שפורסמו בתגובה לבקשות חופש מידע).
 • איך פותח האתר?
  האתר פותח בסיוע של צוות Wix Enterprise. אספנו את הנתונים מרחבי האינטרנט (לדוגמה: קובץ הרשויות המקומיות של הלמ"ס) ויצרנו את מערכת ההנגשה.
 • האם ביצעתם שינויים בנתונים?
  ככלל, אנו לא משנים נתונים אלא מציגים אותם כפי שהם מופיעים במקורות השונים. ישנם נתונים בודדים שחושבו על-ידינו ולא מופיעים כנתון רשמי: אחוז יהודים ברשות (חישוב אחוזי מתוך כלל האוכלוסייה) אחוז אחרים ברשות (חישוב אחוזי מתוך כלל האוכלוסייה) אחוז ערבים ברשות (חישוב אחוזי מתוך כלל האוכלוסייה) ציוון מדד שבי"ל לשקיפות אתרי האינטרנט של רשויות מקומיות (ציון שביל מגיע כאות אנגלית - A+, A, B וכן הלאה) ואנחנו הפכנו אותם לציון מספרי.
 • כל כמה זמן מתעדכנים הנתונים?
  אנו מחפשים נתונים חדשים באופן תדיר ומתעדכנים בעקביות על עדכוני הנתונים של הלמ"ס. אחת לחודש אנו מבצעים איגום של כלל הנתונים החדשים ומעדכנים אותם באתר. בכל מקרה בו יגיעו לרשותנו נתונים רשמיים אשר זמינים לציבור ועוסקים ברשויות מקומיות, נקיים בדיקה ונשקול לכלול אותם באתר.
 • מצאתי טעות - מה לעשות?
  פנו אלינו: וספקו לנו כמה שיותר תימוכין לטענתכם. נשמח מאוד לתקן טעויות.
 • יש ברשותי נתונים ממקור רשמי שזמין לציבור הרחב שלא פרסמתם - מה לעשות?
  פנו אלינו: וספקו לנו מקור לנתונים החדשים. נשמח מאוד לשפר את הכלי.
 • מה המטרה של המדד?
  המדד נועד לשפר את איכות הדמוקרטיה בשלטון המקומי באמצעות השפעה על הממשלה, השלטון המקומי, החברה האזרחית והציבור. אנו מקווים שהמדד יעניק לכלל השחקנים בזירה תמונת מצב אודות הדמוקרטיה ברשויות ובקהילות המקומיות, לצד ידע וכלים לחיזוקה.
 • מדוע חיזוק הדמוקרטיה המקומית חשוב?
  חיזוק הדמוקרטיה המקומית היא שלב מרכזי במאמצים לחיזוק עצמאות השלטון המקומי, במאמצים לקידום ביזור סמכויות נרחב מהממשלה לשלטון המקומי ובשינוי התודעה בציבוריות הישראלית ביחס לתפקידו של השלטון המקומי בחברה הישראלית, מעבר לאספקת שירותים. אנו מאמינים שרשות עצמאית ודמוקרטית תוכל להעניק לתושביה שירותים ברמה גבוהה, ואפשרות לעצב את סביבת חייהם באופן שתואם במידה הרבה ביותר האפשרית את מערכת הערכים של האוכלוסייה המקומית.
 • למי המדד מיועד?
  המדד מיועד לציבור הרחב ולמקבלי ההחלטות בשלטון המקומי ובממשלה. המדד מעניק לציבור תמונת מצב אודות הדמוקרטיה ברשות המקומית שאליה הוא משתייך (ברשויות הנמדדות), ותפיסה קונקרטית של דמוקרטיה ברמה המקומית. עבור מקבלי ההחלטות בשלטון המקומי ובממשלה המדד מציע בסיס לתכנית עבודה לחיזוק הדמוקרטיה המקומית.
 • מה נבדק במסגרת המדד?
  המדד בוחן שישה ממדים מרכזיים ומקובלים להערכת מצב הדמוקרטיה ברשויות מקומיות ובמדינות. תפיסת העולם של פנימה אודות מושג הדמוקרטיה המקומית גובשה בשותפות עם גורמים רבים מכלל חלקי החברה הישראלית, במהלך השנים 2021-2023. ממד האיזונים והבלמים מעריך היבטים נבחרים בתפקוד ובמערכות היחסים של הגורמים השונים ברשות – המועצה והדרג הממונה. ממד אמון הציבור מעריך את התפיסות של התושבים המקומיים את הרשות והתנהלותה באופן כללי ובאופן ספציפי לגבי מקצועיות, יושרה, עניין בטובת הציבור והיעדר שחיתות. ממד הייצוגיות מעריך את המידה שבה הרשות מייצגת את מגוון התושבים והאינטרסים שלהם. ממד השקיפות מעריך את שקיפות המידע באתר הרשות ואת תגובותיה לבקשות חופש המידע. ממד השיתופיות מעריך את רמת שיתוף הציבור שיוזמת הרשות, ואת תפיסות התושבים לגבי היכולת שלהם להשפיע על קבלת ההחלטות. לאור הקושי הקיים בהערכה אובייקטיבית בתחום זה, ממד השיתופיות מורכב מ-5 פריטים אובייקטיביים ו-5 פריטים סובייקטיביים מסקר התושבים, במטרה לאזן בין סוגי ההערכה, ולהביא לידי ביטוי את ההשפעה הריאלית של מאמצי הרשות לפעול לשיתוף הציבור בדרכים שלא באות לידי ביטוי בפריטים האובייקטיביים. ממד המעורבות הציבורית מעריך את המעורבות של תושבים בפוליטיקה המקומית.
 • מה לא נבדק במסגרת המדד?
  מדד הדמוקרטיה המקומית של פנימה לא מתמקד בהערכת המדיניות שאותה מנהיגה הרשות בפועל, אלא בהערכת הדינמיקה המשפיעה על תהליך קביעת המדיניות. באופן תיאורטי יתכן מצב שבו רשות שקבלה ציון גבוה במדד הדמוקרטיה המקומית של פנימה תנהיג מדיניות אנטי-דמוקרטית (למשל, תפעל להדרת נשים או להעדפת מגזר מסוים על פני אחרים בניגוד לעקרון השוויון). יחד עם זאת, המדד בוחן משתנים שיש להם קשר לערך השוויון, שהוא מיסודות הדמוקרטיה הליברלית. ערך השוויון בא לידי ביטוי בעובדה שסקרי התושבים, שמהווים למעלה מ50% ממשקלו הכולל של המדד, מביאים לידי ביטוי את העמדות של כלל האוכלוסייה ברשות באמצעות פניה למדגם מייצג מבחינת גיל, מגדר, מגזר ומיקום גיאוגרפי ברשות. בנוסף, ממד הייצוגיות (שיעור הייצוג של נשים וערבים, שיעור ההצבעה) מספק תמונת מצב חלקית על המימוש של ערך השוויון ברשות.
 • כיצד פותח המדד?
  המדד פותח בהשראת מדדים דומים מהעולם, ובסיוע מומחים להערכה ומדידה ולשלטון המקומי בישראל. במהלך פיתוח המדד התקיים תהליך היוועצות עם כלל הסקטורים הנוגעים לעניין: הממשלה, השלטון המקומי, החברה האזרחית, האקדמיה והמגזר העסקי. במהלך איסוף הנתונים, וטרם פרסום המדד, נשלחו לרשויות שנבחרו לשלב הפיילוט החומרים הנוגעים למדד ופירוט הנתונים שנאספו על מנת לאפשר שיח ביקורתי ובונה, ותיקון טעויות שנפלו במהלך איסוף הנתונים.
 • אילו ערים נבחרו לפיילוט, ומדוע דווקא הן?
  בפיילוט שהתבצע בשנת 2023 נכללו 15 ערים מאשכולות סוציו-אקונומיים, מגזרים ומיקומים גיאוגרפיים מגוונים. הערים נבחרו על מנת להראות שמדד הדמוקרטיה המקומית ניתן ליישום ברשויות בגדלים שונים ובעלות מרקמים חברתיים וכלכליים שונים ומורכבים. יישום המדד על מועצות אזוריות דורש התאמה מיוחדת, ובכוונתנו להדגים את ישימותו גם בהן במדידות העתידיות. הערים שנכללו בשלב זה הן: אשדוד באר שבע בית שמש בני ברק בת ים חולון חיפה ירושלים מודיעין-מכבים-רעות נצרת נתניה פתח תקווה ראשון לציון רהט תל אביב-יפו
 • איך מתבצעת המדידה?
  בהתאם למתודולוגיה המקובלת בעולם, המדידה משלבת נתונים אובייקטיבים ממשרדי הממשלה ומאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות עם נתונים סובייקטיביים מסקרי תושבים מקיפים שערכה פנימה בכל אחת מהרשויות הנמדדות.
 • במה המדד שונה ממדדים אחרים הנוגעים למרחב המקומי בישראל?
  מדד הדמוקרטיה המקומית של פנימה אינו מוטה מבחינה פוליטית לשמאל או לימין, והוא המדד המקיף והמעמיק ביותר בתחום הדמוקרטיה המקומית בארץ.

שאלות ותשובות

bottom of page